RADYO AÇILMAZSA YUKARIDA "ACTIVE X" YAZAN YERİ TIKLAYARAK EKLENTİYİ YÜKLEYİN VE SAYFAYI YENİLEYİN. (RADYO BİLGİLERİ YAZIYORSA RADYOMUZ KAPALIDIR.) RADYOYA YENI GIRENLER YUKARIDA "ISIM AL" YAZAN YERDEN ISIM ALIN. AKSI TAKDİRDE YAZAMAZSINIZ. Google Chrome tarayıcı ile giriş yapıyorsanız; radyomuz açıksa direk giriş yapılacaktır. Bir şey yapmanıza gerek yoktur. TTK.

 

ULU TANRI!
GÜZEL TANRI !
GÖK TANRI!
Sen TÜRK'ü TÜRK yurtlarını koru!...

   

Düşman şerrinden sakla! TÜRK'ü yiğitlikle daim et! TÜRK'ü erlik davasıyla yaşat! TÜRK'ü gerçekçi yap! Türk'ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRKLÜK sevgisini koy! TÜRK'ü ideal ile yasat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar! Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK'e zevk ve rahat verme! Bilakis zahmete alıştır! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun! Bu sayede onlara yuksek çalışma kudreti verirsin! TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e değişmez bir seciye ver! Zamanla seciyesi degişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün!
ULU TANRI!
Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK'e bunları ver ! TÜRK'ten hırsız, namuzsuz türerse hemen kahret! TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun! TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın! Birden barut gibi parlamasin! Daima soğuk kanlı olsun! TÜRK'ü her milletten cesur yarat! Öç almay TÜRK asla unutmasın !
ULU TANRI!
Namuzsuz bir tek TÜRK yaratacağına, dunyayı yık daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK herşeyi mukayese etsin! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu! Sabırlı, derde dayanıklı olsun! İradesi çelik gibi olsun! Dönek TÜRK yaratma! TÜRK'leri maymun iştahlı yapma! TÜRK daima ihtiyatla adım atsın! Kimsenin tatlı diline inanmasın! Kimseye emniyet olmasın ! Çalışma zekadan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK'ü calışkan et! TÜRK'ün ömrü çalışma ile geçsin! Ona daima çalışma aşkı ver! Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin! Tembel TÜRK'ü hemen öldür!
TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz! Milli büyüklüğün tek şartı yuksek ideal, buna alışmak için de yuksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK'leri ahlakli, sebatlı ve fedai kıl! TANRI, TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! TÜRK'ü töresine sadık kıl, TANRI! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi asirlarin tecrübesi ile husule gelmis büyük bir hikmettir. TANRI beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!
ULU TANRI!
TÜRK MiLLETi'ni lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok!
GÜZEL TANRI!
Sana hepsinden çok yalvardığım sudur : TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru! TÜRK'e kötü para hırsı verme! Dalkavukları yok et!
AMAN TANRI!
TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! TÜRK toprağı da hurler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen TÜRK'e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!
Acunu ( Dünyayı ) Yaratan Yüce TANRI!
TÜRK'e insaniyetten evvel TÜRK MiLLETİ'ni dusundur. İnsanlarin insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadi. TANRI, TÜRK'e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttir! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetin TÜRKLÜK asi olduğunu TÜRK'e öğret!
TANRI!

TÜRKCE konuşulan, TÜRK'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK'ün hükmü altında bırak!
YÜCE TANRI TÜRK'Ü KORUSUN!...